Dla hoteli

Zobacz ofertę

Dla dostawców

Zobacz ofertę

Dla architektów

Zobacz ofertę


Płatności

W tym miejscu znajdziesz wszystkie dane dotyczące Twoich zobowiązań w serwisie hoteldoradca.pl

 

 

Zmiana danych

Aby zmienić dane w fakturze, należy wybrać opcję „zmień dane”, która znajduje się w kolumnie akcja. Dzięki temu masz możliwość zmiany nazwy firmy, nr NIP, czy danych adresowych firmy. W celu potwierdzenia wprowadzonych zmian należy wybrać opcję „popraw dane”. Jeżeli w trakcie edycji chcesz zrezygnować z edycji danych wystarczy zamknąć okno lub wybrać przycisk „anuluj”

 

Powrót

 

Płatności online

W celu regulacji należności dajemy Tobie możliwość zapłaty online za fakturę. Opcja ta daje Tobie możliwość wykonania przelewu ręcznie lub skorzystania z opcji zapłać online.

Jeżeli zdecydujesz się na wykonanie przelewu ręcznie, wybierz opcję „pokaż dane do przelewu”.

W przypadku wyboru opcji zapłać online, pojawia się lista dostępnych banków oraz opcja wykonania zapłaty przelewem tradycyjnym. Po dokonaniu wyboru i wyborze opcji „zapłać” zostajemy przekierowani na stronę serwisu plantosci.pl lub stronę logowania do naszego banku.

 

Powrót

 

Drukowanie faktury

Aby móc wyświetlić fakturę, na naszym komputerze powinien być zainstalowany bezpłatny program Adobe Reader. Aby pobrać program należy wejść na stronę http://get.adobe.com/reader/

W celu wydrukowania faktury należy wybrać opcję „pobierz PDF” znajdującą się w kolumnie akcja. Po wyborze, pojawi się w oknie przeglądarki podgląd faktury. Bezpośrednio z tego widoku możemy wydrukować fakturę, lub zapisać ją na dysku.

Jeżeli zdecydujemy się na wydruk, należy nacisnąć prawy przycisk myszy i wybrać opcję drukuj/print lub nacisnąć kombinację klawiszy ctrl + p.

Gdy zdecydujemy się na zapisanie dokumentu na dysku, należy nacisnąć na ikonę w kształcie dyskietki lub wcisnąć kombinację klawiszy ctrl + s.

 

Powrót

Trwa ładowanie plików