Dla hoteli

Zobacz ofertę

Dla dostawców

Zobacz ofertę

Dla architektów

Zobacz ofertę


Konsultacje On-Line

 


Zapisywanie na Konsultacje On-Line / rezygnacja

Aby wziąć udział w Konsultacjach On-Line należy wybrać opcję „weź udział w konsultacjach”, która znajduje się w panelu. Możesz zapisać się na Konsultacje On-Line również w zakładce „Konsultacje On-Line” poprzez wybór „weź udział w Konsultacjach”

Po wyborze opcji „weź udział w Konsultacjach” zostaniesz poproszony o podanie godzin obecności w poszczególne dni Konsultacji. Jeżeli będziesz dostępny w wszystkie dni w identycznych porach, posłuż się opcją „zastosuj do wszystkich”, a następnie zapisz się na Konsultacje. Jeżeli w trakcie zdecydujesz, iż nie bierzesz udziału w Konsultacjach wybierz opcję „anuluj”

Rezygnacja z udziału w Konsultacjach jest możliwa po wyborze opcji „zrezygnuj” i potwierdzeniu rezygnacji. Opcja ta znajduje się w menu w zakładce Konsultacji On-Line.

 

Powrót

 

Przeglądanie firm biorących udział

Aby zobaczyć listę firm biorących udział w Konsultacjach On-Line przed zapisaniem się na Konsultacje, wybierz opcję „zobacz wszystkie firmy biorące udział w Konsultacjach znajdującą się w zakładce Konsultacje On-Line.

Jeżeli zapisałeś się już na konsultacje, listę firm biorących udział możesz sprawdzić poprzez wejście w zakładkę Konsultacje On-Line, a następnie wybrać opcję „zobacz firmy biorące udział”. Opcja ta jest również dostępna w kokpicie.

 

Powrót


Zapraszanie na spotkanie

W menu Konsultacji On-Line masz możliwość zaproszenia użytkowników poprzez wybór opcji „zaproś na spotkanie”.

Aby zaprosić użytkownika serwisu hoteldoradca.pl na spotkanie musisz posiadać uprawnienia do korzystania z kalendarza nadane przez osobę zarządzającą profilem Twojej firmy.

Adres odbiorcy wiadomości możesz wprowadzić ręcznie. Podczas wpisywania adresu odbiorcy system pokaże Tobie listę dostępnych osób, które mogą otrzymać Twoją wiadomość.

Możesz również wybrać odbiorcę klikając w ikonę kontaktów. Rozwinie ona widok firm, z którego możesz wybrać interesujący Cię podmiot, oraz osobę uprawnioną do otrzymywania wiadomości.

Aby mieć możliwość wysłania oraz wybrania daty oraz godziny spotkania, niezbędne jest wprowadzenie tematu.

 

Powrót


Przeglądanie kalendarza

Aby zobaczyć informacje dotyczące spotkania należy kliknąć w element informujący o godzinie.

Jeżeli chcesz przeglądać spotkania w innym trybie niż miesięczny, masz możliwość zmiany na widok dnia, tygodnia.

 

Powrót

 

Zmiana preferencji

W przypadku gdy chcesz zmienić godziny obecności na Konsiltacjach, w menu Konsultacje On-Line wybierz opcje „twoje preferencje”. Pojawi się lista dni oraz godziny obecności w poszczególne dni. Aby zmienić dane wystarczy wybrać godziny, w których chcemy być obecni na Konsultacjach On-Line. Jeżeli chcesz zrezygnować z obecności w jednym dniu, wybierz puste pola godzin, które znajdują się na górze listy z godzinami.

Aby potwierdzić zmianę preferencji obecności na Konsultacjach On-Line wybierz opcję „zapisz się na Konsultacje”. Jeżeli chcesz zrezygnować z edycji i powrócić do poprzednich ustawień, wybierz „anuluj”

 

Powrót

 

Dlaczego skojarzono dane firmy z moimi wymaganiami?

Firmy mogą ustawiać wymagania by łatwiej było im odnaleźć kontrahentów oferujących interesujące je rozwiązania. Jeżeli firma spełnia co najmniej jedno kryterium, zostanie przypisana jako firma skojarzona z naszymi wymaganiami.

 

Powrót

 

Jak mogę dostać się do grupy sponsorów i patronów

W celu uzyskania tytułu sponsora lub patrona Konsultacji On-Line należy skontaktować się z administracją serwisu hoteldoradca.pl - biuro@hoteldoradca.pl

 

Powrót

Trwa ładowanie plików