Dla hoteli

Zobacz ofertę

Dla dostawców

Zobacz ofertę

Dla architektów

Zobacz ofertę


Społeczna odpowiedzialność biznesu w hotelarstwie

Kategoria: Porady branżowe

Autor: Hoteldoradca.pl

Dodano: 22:07 11.12.2012

Komentarze: 0

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to nurt, w ramach którego przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniają interesy społeczności i ochronę środowiska naturalnego. Zjawisko dotyczy raczej rynków dojrzałych, w których problem samego przetrwania przedsiębiorstwa odchodzi na drugi plan. Jak to wygląda w przypadku polskiego hotelarstwa? Czy mamy już na tyle stabilną sytuację, aby zarządzając hotelem większy nacisk kłaść na kwestie społeczne i środowiskowe?

 

 

W Polsce z upływem lat przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać potrzebę kreowania wizerunku na rynku lokalnym, co niewątpliwie związane jest z udziałem w akcjach społecznych. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie oznacza tylko spełnienia wymagań formalnych i prawnych przewidzianych dla prowadzonej działalności, ale jest działaniem o szerszym zakresie. Przewiduje dobrowolne przeznaczenie środków finansowych na inwestycje w ochronę środowiska oraz w podniesienie warunków i jakości funkcjonowania społeczności lokalnych. W ostatnich latach, pomimo osłabienia gospodarki i starań branży hotelarskiej o ograniczenie kosztów, znajdują się środki na cele społeczne i środowiskowe. Kreowanie polityki przyjaznej środowisku w całych grupach hotelowych jest postrzegane jako inwestycja, a nie koszt prowadzonej działalności. Odbywa się to poprzez dokonywanie segregacji odpadów, czy używanie ekologicznych środków czystości. Ważne jest wdrażanie certyfikatów jakości dotyczących zarządzania środowiskiem. Pozwalają one na monitorowanie, a zarazem redukcję negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko. Aspekt społeczny natomiast związany jest z pomocą dla lokalnych społeczności, która opiera się na wspieraniu przedszkoli, domów dziecka, czy niesieniu pomocy chorym dzieciom.


Jakie korzyści może osiągnąć hotel, który jest społecznie odpowiedzialny?

Społeczna odpowiedzialność to głównie świadomość związana z koniecznością wspierania działań społecznych oraz poprawą jakości życia. Takie działania bezpośrednio przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki i zapewniają wzrost zaufania klientów, jak również pracowników, co pozwala na silniejszą identyfikację z firmą. Efekty dla hotelarstwa są długofalowe i dopiero po jakimś czasie mogą przynosić profity dla przedsiębiorstwa. Działania związane z CSR pomagają pozyskać nowe grupy klientów docelowych, dla których ważna jest troska o środowisko i podejmowane działania społeczne. Przedsiębiorstwa, których polityka obejmuje akcje związane z odpowiedzialnością biznesu są również bardziej atrakcyjne dla przyszłych inwestorów.


Czy sieć hoteli WAM prowadzi politykę społecznej odpowiedzialności biznesu?

W jaki sposób się ona przejawia?Polityka Grupy Hoteli WAM zakłada realizacje celów prospołecznych. Wśród działań, które zostały podjęte w ostatnim czasie było między innymi wsparcie akcji odnowy Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i udział w akcji Fundacji „Kolorowy Dom”. W recepcjach każdego z naszych hoteli zlokalizowane są skarbonki, do których to zbierane są datki mające na celu zapewnienie specjalistycznej opieki osobom niepełnosprawnym, jak również zakup sprzętu medycznego. W sierpniu Grupa Hoteli WAM wspierała akcję „Dla Małgosi” organizowaną na Helu. W latach ubiegłych podejmowane były działania związane z ochroną środowiska, czego efektem było otrzymanie przez Grupę Hoteli WAM certyfikatu Firma Bliska Środowisku.

 

Autorem tekstu jest Grupa Hoteli WAM www.hotelewam.pl

 

 

 


Trwa ładowanie plików